Lundebjerggård

Beretning af årsmøde 2023 Lundebjerggård

Tak til alle brugere af Lundebjerggård. Tak for de venlige ord og taknemmeligheden for hvad der tilbydes.

Tak til Frederikssund Kommune for godt samarbejde formidlet ved Anne-Katrine Hastrup Jakobsen, og Anders Wihlborg.

Må vi rose os selv? Vi vover pelsen - Lundebjerggård giver ikke de store udfordringer for administrationen. Vi er nemlig voksne, modne mennesker, der kan tænke selv og overholder alle betingelser knyttet til driften. Vi tillader os kækt at hævde vi giver et flot afkast, i den forstand at hver eneste krone der flyder til Lundebjerggård kommer flere gange igen i form af gladere, klogere, mere aktive og dermed sundere borgere. Det er rigtig god økonomi for alle i kommunen. Og hvis vi skal op på de høje nagler, så gør vi det attraktivt at bo i kommunen.

Kontinuerligt får vi besøg at tilflyttere til kommunen der har hørt godt om Lundbjerggård og andre der har boet mange år i kommunen og først nu har erfaret at stedet findes. Mange er i sandhed imponeret over stedet og ikke mindst prisen for at komme - Kr. 0. Vi anslår at over 100 ‘nye brugere’ har fået en omvisning.

Frederikssund Kommune har med konceptet Lundbjerggård fået endnu en succes, der bør give genlyd og inspiration til andre kommuner.

Jeg har været på besøg på et aktivitetscenter i Skjern for seniorer. Et fint center. Vi udvekslede erfaringer. Godt nok er det troende mennesker i Vestjylland så de havde lidt svært ved at tro at en sjællænder kunne tale sandt om Lundebjerggårdkonceptet. “Har I åbent hver eneste dag året rundt? Er alt ‘gratis.?” Jo, da! I Skjern dem er der to fuldtidsansatte. Man lukker. kl. 12.00 fredag, i weekends og på helligdage. Det koster kr. 450 om året at komme på Centret. Vores pris er i den grad konkurrenceforvridende på den helt rigtige måde.

Vi er stadig kommunens største brugerstyrede Center med et besøgsflow om ugen på cirka +1500. Om året anslår vi ca. 83000. Intet under der undertiden er P-kaos.

At vi kan ‘huse’ så mange kan kun lade sig gøre grundet Centerrådets, køkkenpersonernes, og tovholdernes store engagement. Og vel også at vi er brugerstyret og kan tee os som vi vil - efter vedtægterne.

Til Køkkenet/Cafeen skal der lyde en stor Tak for det fortrinlige samarbejde der er med personalet. Tror de hygger sig i vores selskab selvom vi har været med til at skaffe dem rigtig mange flere kunder og mere arbejde. Nogle dage serveres 80-90 varme måltider. Læg dertil de populære ostemadder og det fine smørrebrød samt litervis af kaffe og kager.

‘Køkkenpersonerne’ (de frivillige) skal i den grad takkes. Uden dem - katastrofe.

En tak til Jan Preisler for at holde snor i Styrvolterne, de over 400 der benytter motionsrummet. Fordeling af tider, rettelser og instruktion. Et stort arbejde.

Tak til Elin Overby Kiel for at holde vores grønne planter i god kondition.

Tak til Connie Hummelshøj for at passe biblioteket så storartet.

Tak til ‘tovholderne’ der med kærlighed og dygtighed styrer de hold de har påtaget sig ansvaret for.

Det der ‘halter’ er at mange hold er fyldt op og interesserede bliver gjort opmærksom på at der er ventetid. Det er et luksusproblem, men godt nok ærgerligt at der ikke er mere plads her på Lundebjerggård.

Så når vi til det vigtigste. En Mega tak skal gå til hele Centerrådet for et fortrinligt godt samarbejde.

Vi har Centerrådsmøde ca. hver 2. uge. Her skal man være vågen for der bliver debatteret livligt og gode forslag fyger over bordet.

Det kan ses på det afkom der er resultatet af det man kan kalde ‘avlsarbejdet’ - de mange arrangementer.

Alle i Centerrådet er personer, der virkelig gør hvad de kan for at alle skal føle sig godt tilfreds. Hvordan orker de? Jo, når man gør noget for andre kommer det ofte dobbelt retur. Man får selv mere energi - holder sig ung. Se blot på dem.

Et eksempel på engagementet. Anlægget eller skal jeg mere korrekt sige de uønskede vækster der stortrivedes udenfor vinduerne til salonen, blev sjældent ordnet og når det skete var det ikke så godt som ejendommen Lundebjerggård fortjener. Centerrådsmedlemmer barslede så med et forslag om at fjerne ukrudtsbelægningen og lægge smukke søsten ud og nogle grønne planter. De gik i færd med opgaven, arbejdede flittigt - og se hvor smukt det er blevet. Nu kan vi præsentere Lundebjerggård langt mere værdigt. Materialerne har vi selv betalt, sveden er gratis og så sparer vi kommunen for at passe det stykke. Ren Win-Win.

Tak til Jer tilfredse brugere der også kan rose og vise påskønnelse.

Dog kan Centerrådet ikke opfylde alle ønsker. Som nævnt før er alt gratis på Lundebjerggård. Vi skal, må, ikke konkurrere med f.eks. motionscentre og må klare os med de maskiner vi har. De fejler intet. Hvis man har behov for meget avancerede maskiner går man til steder der har dem.

Lad os kort opsummere nogle af de mange arrangementer i 2023.

Der har været Banko arrangementer 4 stk. Altid godt besøgt.

4 gange guidet fælleslæsning med biblioteket. Godt besøgt og masser af kommentarer til teksten der bliver læst.

Vi var vært for et kommunalt fællesarrangement om Sundhed for Seniorer i november.

24.11. Julestue med salg af produkter fremstillet på Lundebjerggård. Igen godt besøgt og en del salg.

07.12. Julefrokost for brugerne. Udsolgt. Med et nu legendarisk Luciaoptog og underholdning ved ShubiDuo.

I er forhåbentlig enig i, at det er bare Super med Fredagsklubben.

Tak til de trofaste fredagsklubentusiaster, der accepterer hele pakken, måske også noget der ikke lige er ’mig,’ men som dog udvider horisonten, hvilket vi alle har brug for.

01.12. Baggårdens Glade Musikanter underholdt med vores nye korleder Frode Holdgaard i spidsen.

17.11. Bente Kure & Leif Erntsen- hvilke tekster, sang og musik

03.11. Schou & Birke - 5 mands orkester der kunne deres kram.

20.10. Med eventyrer Rasmus Krath til Colombia.

01.10. ShubiDuo hvilket festfyrværkeri.

22.09. Susan Ørum - Lys i Mørket.En gribende, smuk meningsfyldt koncertfortælling om et liv med udfordringer.

08.09. Sara Grabow - smukt, smukt

01.09. Nordsjællands Politi om beskyttelse mod IT svindel i Cafeen

31.08. Udflugt til Helsingør - Museet for Søfart - spisning på Lundbjerggård i salonen for at afprøve konceptet og holde prisen nede.

18.08. Indskrivningsdagen Phoenix Irish Folk Band spillede på P-pladsen. Irsk forsanger. Mange gæster også den dag. Festligt.

31.05. Udflugt til Birkegårdens haver og Bromølle Kro.

12.05. Middag for ‘tovholderne’ fuldt fortjent på restaurant Kalvøen

21.04. - Kærlighed, Knald og Kildevand - En formidabel fortæller om sin barndom -TV journalisten Per Hansen, masser af humor.

25.03. Causeriets mester Finn Edvard serverede en eftermiddag med erindringer og røverhistorier (sande) om 50 år i journalistik. Det blev optaget og kan ses på Youtube under Weekendredaktionen. I et senere program på kanalen roste han Lundebjerggård og delte Lundebjergposer ud til sine gæster.

10.03. Sange Mit Danmark stemmerne blev rørt

03.03. Årsmødet.

10.02. Jagten på det store monster - vildsvinejagt i Tyrkiet.

24.02. Mads Toghøj en skøn eftermiddag.

27.02. Rejsen til Peru.

06.01. Nytårskur 110 deltog.

Lundebjergnyt, vores brugerblad, er udkommet i januar, marts, april august, september, oktober, december. Der har været levnedsbeskrivelser i bladet af nogle af jer kære brugere. Det er skønt at lære hinanden bedre at kende.

Ved en optælling af arrangementer, lander vi på hele 33. Vi har ikke arrangementer i weekends og på helligdage. I gennemsnit går der således sølle ca. 8 hverdage mellem arrangementer. Det er en utrolig masse planlægning, timer og arbejdsvillighed der er mobiliseret. Tak for det.

Glemmer måske nogen eller noget, hvilket beklages. Beretningen bør dog ikke blive for lang, hvilket den allerede er.

Nævnte før der er cirka 83000 besøgende om året på Lundebjerggård og det er i øgning.

Det betyder at vores P-situation er en udfordring. Tak til Logen for at måtte holde der. Tak til de som parkerer et stykke væk, og får lidt motion ved at gå hertil. Respekter hvis der er lukket for brug af logens plads. Husk at parkere så du ikke optager mere end een plads. Vi arbejder på at få flere pladser, men det bliver ikke i en størrelsesorden så der er god plads ved hvert arrangement. Det kan vi ligeså godt vænne os til.

2024 er i gang og det tegner fortsat godt for Lundebjerggård. Vi planlægger små causerier/foredrag i Cafeen om eftermiddagen fra kl. 14.30. Måske hver 4. uge.

Følg med på infotavlerne. hjemmesiden og på vores facebookside og naturligvis i brugerbladet.

Tak for opmærksomheden. Velkommen til kommentarer og hvis jeg har glemt noget så mind os om det.