Lundebjerggård

Beretning 2023 Lundebjerggård

Tak til alle brugere af Lundebjerggård. Tak til Frederikssund Kommune for godt samarbejde formidlet ved Anne-Katrine Hastrup Jakobsen, som desværre ikke kunne komme i dag. Hun sender de varmeste hilsener. Vi værdsætter forståelsen for vore ønsker og den hurtige respons på spørgsmål og tekniske problemer. Tak til udvalgsformand for Omsorg & Ældre, Susanne Bettina Jørgensen for solid støtte og gavmild hjælp. Susanne ser nemlig mulighederne og det rimelige i vore ønsker og hjælper hvor hun kan. Tak til borgmester Tina Tving Stauning for at afse tid til os i dag. Tak til Kirsten Weiland og Michael Tøgersen for interessen i Lundebjerggård. Velkommen.

Må vi rose os selv? Vi vover pelsen - Lundebjerggård giver da heller ikke de store udfordringer for administrationen. Vi er nemlig voksne mennesker, der kan tænke selv, overholder alle betingelser knyttet til driften. Vi tillader os at hævde vi giver Valuta igen for pengene, i den forstand at hver eneste krone der flyder til Lundebjerggård kommer flere gange igen i form glade, sundere, klogere og mere aktive borgere. Det er rigtig god økonomi for alle borgere i kommunen.

Frederikssund Kommune har med konceptet Lundbjerggård fået endnu en succes, der giver genlyd og anledning til inspiration i andre kommuner. Således havde vi besøg fra Ballerup Kommune der gerne lige ville se om det var rigtigt at man kan drive et aktivitetscenter udelukkende ved frivillige. Udvalget havde sat 45 minutter til side til besøget. De var der over 2 timer. De var imponeret og der blev stillet spørgsmål og skrevet og skrevet. Vi der fik lejlighed til at vise herlighederne blev selv grebet af begejstring. Og når Stefan Valbjørn er i færd med en omvisning skal man have god tid.

Vi har også haft besøg fra et Aktivitetscenter fra Slagelse. Nogenlunde samme størrelse som Lundebjerggård, men med 3 fuldtidsansatte. Hos os kun 1 - Økonomaen i Køkkenet. Minsandten dukkede der et par gæster op fra en kommune i Norge der også havde hørt de gode forlydender. De fik også en begejstret omvisning.

Nu har vi nævnt Køkkenet/Cafeen og der skal lyde en stor Tak for det fortrinlige samarbejde der er med personalet. Tak til lederen Gitte Knudsen, til Annette, til Bente P. til Bente S, og til Julia (på barsel) og til tidligere mangeårige økonoma Lene Holst der gik på pension for nogle måneder siden. Lene, kunne naturligvis ikke kunne undvære stemningen på Lundebjerggård og har derfor som noget helt naturligt valgt at fortsætte som frivillig ‘køkkenperson.’

‘Køkkenpersonerne’ skal nævnes for de har fortjent al den ros og opmuntring der kan gives. I tilfældig rækkefølge: Astrid, Birthe, Jette S, Jette N. Grethe, Rigmor, Marianne, Trine, Alice, Anni, Susanne, Hanne, Ritva, Tove, Ida, Birgit, Solveig, Lene, og Kirsten Wiene der nu er køkkenkoordinator efter Astrid. Hvis nogen er glemt i denne opsummering kan jeg kun beklage.

Forresten er der ingen mænd i sjakket. Er det ikke en smule kønsdiskriminerende?? Fy ladies! Mænd kan godt betjene opvaskemaskinen og servere, men OK, charmen har vi mænd slet ikke i samme grad som Jer. Men vi kan lære.

En tak til Jan Preisler for at holde snor i Styrvolterne i motionsrummet. Et stort arbejde.

Tak til Nancy for at holde vores grønne planter i god kondition.

En meget stor tak skal gå til hele Centerrådet for et fortrinligt godt samarbejde. I den forbindelse tror jeg næppe vi gør os klart, hvilken kæmpeindsats vores afgåede formand Helle Risgaard udførte under en meget vanskelig tid under og i efterdønningerne af Corona og personlig sygdom. Et overordnet ansvar for at alle overholdt retningslinjerne betød mange timers tilstedeværelse, langt mere end man kan forvente ved en frivillig, ulønnet indsats. Samtidig arbejdede hun ihærdigt på forskønnelse af Lundebjerggård. Malerarbejde, nye møbler og så meget andet. Vi har et lækkert, smukt vedligeholdt, godt fungerende Lundebjerggård takket været Helle. Nu kan vi alle nyde frugterne af hendes indsats og udvikle aktiviteterne og nyde samværet. Tak Helle.

Poul Lyngsø skal også have en stor tak for en god arbejdsindsats med at passe regnskabet. Tak for din altid rolige, besindige måde at løse udfordringerne med.

Vi har Centerrådsmøde ca. hver 2. uge. Her skal man være vågen for der bliver debatteret livligt og gode forslag fyger over bordet. Svært at holde dagsorden og talerækken for engagementet er stort og det kan være lettere kaotisk, men vi når i mål hver gang.

En meget klog herre Henry Adams siger det så flot. “Kaos avler liv, hvorimod orden avler stilstand.” Tro mig der er stor avlelyst i Centerrådet. Ingen stilstand.

Vi har fået nye i Centerrådet - der er beskrevet i vores genopfundne brugerblad. Lene, Annette, Torben, Bjarne. Alle i Centerrådet er fantastiske mennesker der virkelig gør hvad de kan for at alle skal føle sig godt tilfreds her på Lunden. Hvordan orker de? Jo, når man gør noget for andre kommer det ofte dobbelt retur.

Tak til Jer tilfredse brugere der også kan rose og vise værdsættelse. Såmænd også tak til de ultra få mindre tilfredse for I får engagementet til at gløde endnu mere.

Vi er stadig kommunens største brugerstyrede Center med et besøgsflow om ugen på cirka +1400. Om året anslår vi ca. 80000. Intet under der undertiden er P-kaos.

Efter den fine omtale af Lundebjerggård i Lokalavisen 05.10. med vore trofaste stamkunder i Cafeen, Kai og Poul som udgangspunkt stod vi overfor en mild tsunami af varme nysgerrige nye borgere der lige vil se hvad Lundebjerggård går ud på. De fleste er blevet ‘hængende.’ Vi anslår at mindst 50 nye har fået øje på herlighederne.

Vil de blive ‘hængende’ sammen med os andre? Ja, hvis vi fortsætter den gode indstilling, er åbne over for hinanden og har øje for det der giver anledning til smil.

Lad os kort opsummere nogle af de mange arrangementer i 2022.

Måske sidder I og er forhåbentlig enig i, at det var bare Super med Fredagsklubben.

Vi begynder med musikken:

Søren Sebber og Sandra Elsfort - musik.

Halfdan og Falck i den jazzede afdeling.

Halfdanskerne med knald på og bare tæer.

Irsk musik med Kellys.

Revyens Genklang.

MC Hansen og Jacob Chano.

Det Voxne Kammerkor.

Foredrag:

Sproghjørnet ved Ole Lauridsen.

Traktor gennem Sverige, Finland.

Med Rasmus Krath i Vestafrika.

Mudderskredet i Norge.

Julefortællinger - Marianne Josefsen.

Tak til de trofaste fredagsklubentusiaster, der er med i hele pakken, måske også noget der ikke lige er ’mig,’ men som dog udvider horisonten, hvilket vi alle har brug for.

På indskrivningsdagen i august underholdt Løvenskjold Jazzcirkus udenfor i et telt. Hvilket humør. God stemning. Masser af interesserede. Salg af frembringelser fra diverse hold.

Der har været Banko arrangementer.

Vi var vært for et kommunalt fællesarrangement om Sundhed for Seniorer.

Julestue med salg af produkter fremstillet på Lundebjerggård.

Julefrokost for brugere.

Ved en optælling af arrangementer, lander vi på hele 29. Det er en utrolig masse planlægning, timer og arbejdsvillighed der er mobiliseret. Tak for det.

.

Tak skal gå til de frivillige undervisere, eller tovholdere, der fortsætter ufortrødent og møder udfordringerne med energi og gode løsninger. De giver ikke op. De frivillige var i foråret på tur til Frederiksværk og middag på Kalvøen som tak. Vi forsøger at minimere administrationsarbejdet for det vigtigste er ikke papir, men mennesker. Det ser ud til at lykkes.

.

Vi havde en forrygende, succesrig sommerudflugt for brugerne til Grundtvigskirken og spiste på flotte Bellahøjgård i august. Husker I personalet på Bellahøjgård, der vinkede med flag da vi kørte? Rørende. Der kommer en udflugt i maj måned. Glæd Jer.

Glemmer måske nogen eller noget, hvilket beklages. Beretningen bør dog ikke blive for lang, hvilket den allerede er.

Nævnte før der er cirka 80000 besøgende om året på Lundebjerggård og det er i øgning.

Det betyder at vores P-situation er en udfordring. Tak til Logen for at måtte holde der. Tak til de som parkerer et stykke væk, og får lidt motion ved at gå hertil. Husk at parkere så du ikke optager mere end een plads. Vi arbejder på at få flere pladser, men det bliver ikke i en størrelsesorden så der er god plads ved hvert arrangement. Det kan vi ligeså godt vænne os til.

2023 er i gang og det tegner fortsat godt for Lundebjerggård. Må jeg i den forbindelse anbefale næste fredagsklub den 10. Mød op og få rørt stemmebåndet. Mange aktiviteter er under planlægning. Det nye program for fredagsklubben er færdigt. Ny aktivitetsplan er udarbejdet - kan snart ses på tavlen og kommer i næste blad, Nu kan du planlægge langt bedre.

Tak for opmærksomheden. Velkommen til kommentarer og hvis jeg har glemt noget så mind os om det. Iøvrigt er der til Jer fremmødte en smuk lille gave, som kan anvendes i dagligdagen og gør opmærksom på du er Lundebjerggård fan.