Lundebjerggård

Lundebjerggårds Centerråd pr. 05.04.23 CVR38558390

Ansvarsområde

Formand: Jørgen Olsen

Næstformand: Annette Wichmann Hegerlund

Sekretær/referent: René Christiansen

Kasserer/indkøb: Lene Ancher Nygaard.

Assistent for budget og regnskab

Morten Petersen

Infotavlen

Jørgen Overby Kiel

Foto/mic/navneskilte/nøgler:

Bent Hansen

Kontakt presse, Kultunaut, Facebook: Jørgen Olsen/René Christiansen/Dorthe Grønbech

Kontakt Teknisk forvaltning:

Bent Hansen

Kontakt kommune:

Jørgen Olsen,Annette Wichmann Hegerlund, Lene Ancher Nygaard.

Vagtplaner: René Christiansen

Kontakt rengøring/pedel, flaghejsning, udeområder. Affaldssortering: Torben Mundt

Hjertestarter, træningskøkken:

Jørgen Overby Kiel

Fredagsklub: Lone Lundø, Carsten Eriksen, Stefan Valbjørn, Vibeke Davids Hansen.

Bankoudvalg: Aage Petersen, Helle Jensen, Carsten Eriksen, Lone Lundø, Grethe Petersen.

Udflugt udvalg: Annette Wichmann Hegerlund, Vibeke Davids Hansen,

Carsten Eriksen, Stefan Valbjørn, Lene Ancher Nygaard.

Festudvalget: Jørgen Olsen, Dorthe Grønbech

Undervisningshold - tovholder administration: Annette Wichmann Hegerlund, Bent Hansen

Festudvalg: Jørgen Olsen, Dorthe Grønbech, Annette Wichman Hegerlund.

Køkkenkoordinator: Kirsten Wiene og Carsten Eriksen

Bibliotek: Connie Hummelshøj

Blomsterpasser: Elin Overby Kiel

Lundebjerg Nyt: Jørgen Olsen, Dorthe Grønbech, Bent Hansen

Motion service, indkøb: Lene Ancher Nygaard, Jan Preisler, Ole Rømer.

Billard: Allan Schmidt, Stefan Valbjørn

Motionshold: Jan Preisler

Persondata