Lundebjerggård
Brugerstyrede centre/huse
lundebjerggård.jfif

Lundebjerggård - aktivitetscenter for seniorer.  Du skal være +60 eller førtidspensionist og bo i kommunen.

ÅRSMØDE 2024 for brugere af Lundebjerggård 

FREDAG DEN 15. MARTS KL. 13.00 I SALONEN

Dagsorden:

Valg af dirigent

Beretning om 2023

Fremlæggelse af regnskab

Fremtiden for Lundebjerggård

Indkomne forslag drøftes. Skal være i hænde senest 01.03.

Kandidater til Centerrådet præsenterer sig. Valg indledes og slutter 28.03.

RESULTATET OFFENTLIGGØRES 02.04.

CENTERRÅDET ER VÆRT FOR EN FORFRISKNING den 02.24

Vel mødt

Centeret er 100% brugerstyret og det brugervalgte

Centerråd har ansvaret for de daglige

funktioner, aktiviteter og arrangementer.

Vi er også på facebook. klik på nævnte link: lunderbjerggård facebook

Hvor vi vil vise nogle af de festlige ting der foregår i fredagsklubben på lundebjerggård.


Nyheder