Lundebjerggård

Jubilæumsliste for frivillige på Lundebjerg

Stort tillykke til alle!

25 år: Gitte Jochumsen – tysk+læsegrup.

20 år: Ritva Olsen – køkkenvagt

Trine Larsen – gymnastikhold

Astrid Andersen – leder af frivillige i køkkenet

Grethe Jeppesen - stolegymnastik

10 år: Kjeld Moselund – bridge

Ulla Petersen – køkkenvagt

Helle Jensen – centervagt

Annette Rohde – patchwork

Anette Illemann – knipling

Elisabeth Ryborg – sang i cafeen

Birthe Møllegård Hansen – stenslib-

ning

Birgith Bejder – malerhold

5år: Jette Svensson – køkkenvagt

Tove Andersen – køkkenvagt

Carsten Eriksen – centervagt

Grethe Pedersen – køkkenvagt

Lars Skov – bridge

Kaj Asbjørn Anderson – bridge

STORT TILLYKKE TIL ALLE!