Lundebjerggård

ÅRSMØDE og VALG 04. marts 2022 Kl. 13.00 Referat.

52 deltagere. Fra Centerrådet deltog, Helle Risgaard, Helle Jensen, Kirsten Wiene, Annette Hegerlund, Lene Ancher Nygaard, Aage Pedersen, Bent Hansen, Carsten Eriksen, Stefan Valbjørn, Per Kruse, Jørgen Olsen - Afbud: Jan Preisler, Rene Christiansen

0 Velkomst ved formand Helle Riisgaard

1. Valg af dirigent. Forsamlingen pegede på Helge Olsen, der konstaterede at Årsmødet var rettidigt indkaldt.

2. Årsberetning:

Helle Risgaard. Der henvises til den skriftlige beretning. Her følger nedslagspunkter. Corona har betydet et par atypiske år. Motionsrum og billard har skiftet plads. Ca. 400 benytter motionsrummet 100 dansesalen. Ny ledning til skærmen i dansesalen. Ventilationen er forbedret. Flere knager i omkl.

Omklædningsrum byttet rundt. Ikke alt er optimalt, men vi bør alle glæde os over de gratis tilbud stillet til rådighed og bære over. Nye borde og stole indkøbt til Salonen. Lettere og mere håndterbart. Salonen nymalet. Nye rullegardiner. Være opmærksom på at rengøring kun omfatter gulve og toiletter. Borde, øvrigt inventar skal brugerne selv renholde og rydde op på. Vi har opnået en rigtig god rabat på indkøbene. Arrangementer: 7 fredagsklub.3 Bankospil, 2 busture til Christiansborg. Sussi og Leo. Julefrokost med begrænsninger blev afholdt. Haft besøg af Aktivitetscenter fra Slagelse samt et kollektivt kommunalt arrangement. Centerrådet takker for godt samarbejde med køkken og med vores kontakter med Kommunen, Katrine, Anders Vilborg. Spørgsmål fra salen. Bodil Egelund om besøg af demente og om almindelig orientering om Centret.

3. Regnskabet 2021:

Gennemgået af tilforordnet budgetansvarlig Poul Lyngsø. Indsendt til kommunens Økonomiafdeling - ingen bemærkninger. Godkendt. Årets nettoresultat - Kr. 35011

Spørgsmål fra salen: Kommunens tilskud efter paragraf 18. Katrine svarer nej efter paragraf 79.

4. Præsentation af tilstedeværende Centerrådsmedlemmer og kandidater.

Efter mødet konstituerede Centerrådet sig som følger:

Formand – Helle Risgaard, Næstformand – Jørgen Olsen,

Kasserer – Lene Ancher Nygaard, sekretær – Rene`Christiansen.

Mvh. CENTERRÅDET.