Lundebjerggård

Årsmødet/fødselsdagen/indvielsen

4.marts kl.13.

Inden og under årsmødet kan man

stemme til CENTERRÅDSVALGET!

Hvis I køber gule ærter, er Centerrådet

vært ved en snaps til maden.

Til årsmødet kl.13 er centerrådet vært ved

en kop kaffe og en kage i anledning af

Lundebjerggårds 27 års fødselsdag.

Årsmødet afholdes i salonen, hvor vi

samtidig kan indvie den nymalede salon

med de nye borde og stole.

Lundebjerggård er et aktivitetscenter,

hvor alle brugere forventes at deltage i

oprydning og afvaskning af borde og stole

Centervagterne og køkkendamerne er ikke

lønnede og ej heller forsikrede, hvorfor de

kun skal tage så få løft som muligt. Det er

svært at skaffe nye centervagter og

køkkendamer pga. det hårde arbejde. Når

centret er oppe på fuld skrue igen, vil der

være gennemsnitlig 250 borgere om

formiddagen og 250 borgere om

eftermiddagen, - det giver megen opvask

og mange løft. Medbring derfor din egen

kop uden for cafeen! – Også gerne til alle

arrangementerne.

Centerrådet