Lundebjerggård

Kære Alle!

Centerrådet har fået ny sammensætning. Jørgen

Olsen - formand. Carsten Eriksen næstformand.

Annette Wichmann er med i Centerrådet igen.

Opgaver er blevet omfordelt. Vi ser frem til

yderligere godt samarbejde med undervisere og

brugerne af husets mange fine tilbud.

Centerrådet har besluttet at sløjfe Centervagten i

weekender. Cafeen har naturligvis åben og der er

åben for billard og motion. Det understreges at

man altid skal være to om aktiviteten af hensyn

til sikkerheden.

Fredagsklubbens første efterårsarrangement- en

bragende succes. M.C.Hansen & Jacob Chano.

Alle sad med en klump i halsen - på den gode

måde. Husk vi har genindført porcelæn og glas

så arrangementet bliver ekstra hyggeligt. Og det

var det.

Billetter ligger klar til næste event 30.09. Rasmus

Kraths forrygende, gribende billedforedrag om

Vestafrika. Rasmus kender Fredagsklubgæsterne

fra tidligere besøg og kvaliteten er i top.

Fredag den 23.09. Banko. Pris per plade Kr. 10.

Seks plader Kr. 50. Som altid fine præmier og god

stemning. Salg af plader på dagen fra kl. 13.00.

Igen porcelæn for at højne stemningen. Det giver

ekstra opvask, men hvis alle hjælper med

afrydning klarer vi også det fint.

Hilsen Centerrådet